Pytania

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez Klientów pytania:

1. Od czego zacząć, czyli jakie dokumenty warto przygotować na pierwsze spotkanie?

OSOBA FIZYCZNA

 • mapa zasadnicza zagospodarowania terenu
 • dowód osobisty (dane do umowy)
 • ewentualnie warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z o.o. (jeżeli inwestor je posiada)

PODMIOT GOSPODARCZY

 • mapa zasadnicza zagospodarowania terenu
 • NIP
 • REGON
 • wpis do ewidencji i działalności gospodarczej lub KRS
 • ewentualnie warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z o.o. (jeżeli inwestor je posiada)

 

2. Jaki jest czas oczekiwania na podłączenie gazu?

GAZOCIĄG I PRZYŁĄCZE  – realizacja tylko przez PSG Sp. z o.o. do 2 lat w zależności od możliwości lokalizacji gazociągu i praw własnościowych na danym terenie.

PRZYŁĄCZE GAZOWE - możliwa realizacja:

 • PSG Sp. z o.o.
 • KASFAL-BUD – termin od 3-5 miesięcy (od momentu złożenia zamówienia). Prace montażowe trwają ok. 1 dnia. Do realizacja przyłącza niezbędna jest obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja).

INSTALACJA GAZOWA

 • projekt instalacji gazowej od momentu złożenia zamówienia przygotowujemy w ciągu ok. 1 miesiąca
 • projekty są tak przygotowane i uzgodnione w PSG Sp. z o.o., aby móc złożyć pozwolenie o budowę do Starostwa Powiatowego (pozwolenie jest obowiązkowe)
 • w czasie kiedy my przygotowujemy projekt instalacji gazowej, inwestor zobowiązany jest zamówić i dostarczyć nam pozytywną, ostateczną opinię kominiarską do gazu. Współpracujemy ściśle z firmą kominiarską (możemy polecić)
 • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę trwa ok. 3 miesięcy – licząc ze zgłoszeniami: do nadzoru budowlanego oraz Powiatowego Inspektoratu Budowlanego ( po stronie inwestora)
 • budowa instalacji trwa ok. 2-3 dni

 

3. Jaki jest koszt podłączenia gazu?

 • Firma KASFAL-BUD składa kosztorys wraz z wnioskiem Klienta o zawarcie umowy przyłączeniowej.
 • PSG Sp. z o.o. po analizie kosztorysu:
  · wyraża zgodę i przygotowuje odpowiednią umowę przyłączeniową (kompensacyjną)
  · nie wyraża zgody, przystępujemy do negocjacji kosztów wykonania, po pozytywnym uzgodnieniu następuje przygotowanie umowy.
 • Umowa przyłączeniowa określa finansowanie zadania
  – co, kto i za ile.

Przykładowy koszt realizacji:

Realizacja przez KASFAL-BUD (umowa kompensacyjna)

Wykonanie przyłącza przez inwestora (umowa kompensacyjna):

 • projekt + wykonawstwo (określone przez PSG) - do 15 m.b.
 • koszt: realizacji: ok. 4000 + 23% VATu. Inwestor wpłaca nam wyżej wymieniona kwotę (4000 zł + 23% VATu), po odbiorze przyłącza przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa na podstawie protokołu z próby szczelności.

PSG Sp. z o.o. przy podpisywaniu umowy o dostawę gazu z inwestorem zwraca w ciągu 21 dni wyżej wymienioną kwotę pomniejszoną o opłatę przyłączeniową, która jest określona w umowie przyłączeniowej (np. przyłącze do 10 m.b.) - opłata - ok. 1500 zł + VAT – jest to kwota za przyłączenie zgodna z cennikiem PSG Sp. z o.o. zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Realizacja PSG Sp. z o.o.

Inną drogą wykonania przyłącza jest zgłoszenie się do Polskiej Spółki Gazownictwa, która na wykonanie Państwa inwestycji ogłasza przetarg. Inwestor wpłaca tylko opłatę przyłączeniową zgodnie z cennikiem.

 

4. Jakie formalności należą do inwestora, a jakie do nas?

Po złożeniu i dostarczeniu niezbędnych dokumentów oraz popisaniu zamówienia z naszą firmą, staramy się uprościć naszym Klientom procedurę zakładania gazu (Klient może pozostawić nam formalności i oczekiwać na przyłączenie do sieci gazowej).